VOĽBY 2022 - Informácia o práve voliť a byť volený

 28.06.2022

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať
v sobotu 29. októbra 2022 v čase od od 07.00 h do 20.00 h.
Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí a k voľbám do orgánov samosprávnych krajov nájdete na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky https://www.minv.sk/?volby-selfgov22Zoznam aktualít k voľbám 2022:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza