V404 štátna hranica SR/ČR - verejná vyhláška

 23.05.2024

Obec Nededza doručuje verejnou vyhláškou a zriaďuje dočasnú úradnú tabuľu Okresného úradu Žilina, pozemkového a lesného odboru v zmysle § 26 ods. 2 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a  § 67 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov za účelom doručenia výzvy č. OÚ-ZA-PL02-2024/035180-2/Val zo dňa 13.05.2024 vo veci "Inovácia vedenia V404 Varín - št. hranica SR/ČR" v mieste spôsobom obvyklým na webovej stránke obce a úradnej tabuli dokumenty (v prílohe).

Zverejnené od: 23.05.2024 (vrátane) do 07.06.2024 (vrátane)
V Nededzi dňa 23.05.2024Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza