UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho kraja

 02.11.2022

UVEREJNENIE VÝSLEDKOV volieb poslancov zastupiteľstva a volieb predsedu Žilinského samosprávneho krajaZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza