Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo - Pozvánka na Valné zhromaždenie

 21.03.2024

Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo
013 02 NEDEDZA

POZVÁNKA NA ZHROMAŽDENIE

Výbor Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo Vás pozýva na Zhromaždenie členov spoločenstva.
Zhromaždenie sa uskutoční v piatok  19.4.2024 o 16.00 hod. v kultúrnom dome v Nededzi.  Prezentácia podielnikov bude
od 15,00 hod.

Program:

1. Otvorenie, voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie , overovateľov zápisnice
2. Správa  komisie o účasti na Zhromaždení
3. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2023
4. Správa o finančnom hospodárení za rok 2023
5. Správa dozornej rady
6. Plán činnosti + rozpočet  na rok 2024
7. Voľby
8. Diskusia
9. Uznesenie
10. Záver, občerstvenie

Upozornenie:
Ak na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť,  do pol hodiny po riadnom termíne zasadnutia bude nasledovať mimoriadne zhromaždenie.
Ak sa nemôžete osobne zúčastniť valného zhromaždenia, určite si svojho zástupcu písomným splnomocnením. Zástupca môže byť len z rodinných príslušníkov alebo člen spoločenstva.

V Nededzi, dňa 27.2.2024                 Ing. Dušan Vajda v. r., predseda poz. spoločenstva


  • 21.03.2024 | 0.06 Mb
    urbar

Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza