Urbár obce Nededza - Oznámenie o vyplácaní podielov z výťažku predaja dreva

 14.11.2022

Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo  01302 Nededza

OZNAM


Urbár obce Nededza pozemkové spoločenstvo oznamuje podielnikom, že dňa: 17.11.2022 vo štvrtok bude vyplácať podiely z výťažku predaja dreva.
Vyplácanie sa uskutoční v Obecnom dome v mipoôestnosti Urbáru o 14.00 hodine.
V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť  vyplácania, je potrebné predložiť splnomocnenie podielnika Urbáru.

     Ing. Dušan Vajda
  predseda spoločenstva Urbár
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza