Súčasnosť


Súčasnosť

Celkový počet obyvateľov obce Nededza ku 31.12.2021: 1063

  • v roku 2021 sa v obci narodilo 9 detí 
  • v roku 2021 zomreli 14 obyvatelia
  • v roku 2021 sa prisťahovalo 13 obyvateľov
  • v roku 2021 sa odsťahovalo 11 obyvateľov

Celková výmera chotára obce je 631 ha.

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza