SEVAK - požiadavka na využívanie vody z verejného vodovodu

 01.08.2022

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov  si  spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely. SEVAK, a.s. ďakuje za pochopenie.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza