SEVAK - požiadavka na využívanie vody z verejného vodovodu

 22.06.2021

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) vzhľadom k obmedenej kapacite verejného vodovodu žiada svojich odberateľov v obci Nededza, aby vodu z verejného vodovodu  využívali  výhradne na pitné a hygienické účely. SEVAK a.s. ďakuje za pochopenie.


 


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza