Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Sadzba poplatku za uloženie odpadu na skládku

 12.02.2021

Obec Nededza v súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z.z.

o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Nededza predkladá informácie o úrovni
a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020: 51,94 %

Sadzba poplatku pre rok 2021 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (200301) a objemného odpadu (200307) na skládku odpadov v EUR/ 1 tonu (platná od 01.03.2021 – 28.02.2022):  15,00 EUR.

V Nededzi, dňa 11.02.2021            PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza