Pozvánka na valné zhromaždenie - Urbár obce Nededza, Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Nededza a Lesné pozemkové spoločenstvo Lipovec Nededza

 25.06.2021

Pozvánka na valné zhromaždenie

Urbár obce Nededza, Pozemkové spoločenstvo súkromných vlastníkov lesa obce Nededza a Lesné pozemkové spoločenstvo Lipovec Nededza

pozývajú na zhromaždenie členov spoločenstva, ktoré sa uskutoční
dňa 23.07.2021 o 16:00 hod. v sále kultúrneho domu v Nededzi.


Prezentácia podielnikov bude od 15:00 hod. 

Jednotlivé pozvánky na zhromaždenia sa nachádzajú v prílohe.


  • 25.06.2021 | 0.04 Mb
    sukromni
  • 25.06.2021 | 0.04 Mb
    lipovec
  • 25.06.2021 | 0.04 Mb
    urbar

Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza