Pozvánka na spoločný odber krvi

 14.06.2021

Miestny spolok  SČK v Gbeľanoch  pozýva všetkých darcov i prvodarcov na  

SPOLOČNÝ ODBER KRVI,

ktorý sa uskutoční dňa 28.06.2021 (pondelok) od 8:00 do 10:00 hod., v kultúrnom dome Gbeľany.  

„Všetkým darcom srdečne ďakujeme, že pomáhajú zachraňovať zdravie a životy druhých“.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza