Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 09.03.2023

OBEC NEDEDZA
POZVÁNKA


Starosta obce Nededza Vás pozýva na tretie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa uskutoční
dňa 13.03.2023  t. j. v pondelok o 18:00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu


Program:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Informácie
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Nededza za rok 2022
5. Spoločné verejné obstarávanie na činnosť nakladania s odpadom prostredníctvom obce Teplička nad Váhom na obdobie 5 rokov
6. Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci - Žilina Invest s.r.o.
7. Kúpne zmluvy pod miestnu komunikáciu v lokalite Pred Chríp
8. Zásady s nakladaním s finančnými prostriedkami obce
9. Rozpočtové opatrenie č. 8/2022
10. Rôzne
11. Uznesenia
12. Záver

V Nededzi 09.03.2023   PhDr. Peter Vajda, starosta obceZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza