Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

 13.12.2021

OBEC NEDEDZA
OZNAM


Starosta obce Nededza oznamuje, že devätnáste zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nededzi sa uskutoční dňa 16.12.2021, t. j. vo štvrtok o 18:00 hod. v sále kultúrneho domu

            Program:

1.    Otvorenie

2.    Kontrola uznesení

3.    Informácie

4.    Žiadosť o dofinancovanie projektu cyklotrasy Žiliny – Terchová

5.    Vyradenie drobného a dlhodobého majetku obce

6.    Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022

7.    Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 - 2024

8.    Rozpočet obce Nededza na roky 2022, 2023, 2024

9.    Rôzne

10.  Uznesenia

11.  Záver


V Nededzi dňa 13.12.2021               PhDr. Peter Vajda, starosta obce           


           
Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Najlepšie slovenské kasíno stránky 2023

História online hazardných hier a hazardných hier na Slovensku je všeobecne plná mnohých udalostí. Prvé známky hazardných hier sa v krajine objavili v 19. storočí. V tomto období boli konské dostihy veľmi populárne a obyvatelia boli často ochotní vsádzať na dostihy.

V tomto období organizovali preteky dostihové zväzy. V súčasnosti dostihy reguluje Turf Direktorium Für Die Slowakei, člen Medzinárodnej dostihovej federácie.

Pokiaľ ide o hazardné hry v kasínach, prvé kasína sa na Slovensku objavili začiatkom 90. rokov, po získaní nezávislosti Slovenska. Po regulácii tohto odvetvia začali mnohí prevádzkovatelia ponúkať svoje služby ľuďom.

Prvou skupinou kasín, ktorá bola otvorená v roku 1991, bola skupina Casino Slovakia. Druhá skupina vznikla v Estónsku. Mestá, v ktorých nájdete kamenné kasína na Slovensku, sú Piečany, Nitra, Bratislava, Kočice, Žilina a Trnava.

Budúcnosť online kasín na Slovensku je veľmi svetlá. Táto krajina je jedným zo základných kameňov Európy, pokiaľ ide o reguláciu tohto odvetvia, pretože ju vykonáva veľmi účinne a efektívne. Zákon je zhovievavý a všetci plnoletí hráči majú prístup do online kasín z akéhokoľvek zariadenia podľa vlastného výberu.

Podľa niektorých predpovedí bude počet mobilných kasínových hier naďalej rásť a bude ešte populárnejší a regulácia online casíno bude vo všeobecnosti ešte lepšia. Zdá sa, že mobilné kasína tu zostanú. Pozrite si náš úplný zoznam mobilných kasín Slovensko dnes.

Obec Nededza