Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu obce Nededza

 20.07.2021

Obec Nededza ako príslušný orgán územného plánovania v súlade s ustanovením § 19b, ods. 1 písm. a) Zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje začatie obstarávania Územného plánu obce Nededza

Zverejnené od: 20.07.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza