Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o začatí konania - výrub dreviny

 28.09.2021

Žiadateľ Obec Nededza týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým Oznámenie o začatí konania v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vo veci: výrub tuje západnej.
Zverejnené od: 28.09.2021 (vrátane) do 04.10.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza