Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac

Oznámenie o uložení zásielky

 20.01.2021

Obec Nededza

Oznámenie o uložení zásielky

V zmysle ustanovenia §5 Zákona č. 253/1998 Z-z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznemujeme uloženie listovej zásielky (OA313293592SK) pre adresáta: Peter Eliaško.
Oznámenie o uložení zásielky k prevzatiu zásielky na pošte si môžete vyzdvihnúť na Obecnom úrade v Nededzi po predchádzajúcom telefonickom dohovore v lehote od 20.01.2021 do 18 kalendárnych dní.


Zverejnené: 20.01.2021 (vrátane) do 17.02.2021 (vrátane)Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza