Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Nededza - zverejnenie

 02.11.2021

Obec Nededza týmto zverejňuje v mieste spôsobom obvyklým:

Oznámenie o prerokovaní Zadania pre Územný plán obce Nededza 

Zverejnené od: 02.11.2021 (vrátane) do 03.12.2021Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza