Oznam o prevádzke materskej školy počas letných prázdnin

 09.05.2022

Materská škola Za Kaštieľom 136, 01302 Nededza

Oznámenie o prerušení prevádzky v čase letných prázdnin


Obec Nededza ako zriaďovateľ Materskej školy, Za Kaštieľom 136, Nededza oznamuje rodičom detí navštevujúcim materskú školu v školskom roku 2021/2022,
že prevádzka materskej školy bude v čase letných prázdnin prerušená v období od 01.08.2022 do 01.09.2022 z prevádzkových dôvodov.

Prevádzka MŠ v období od 01.07.2022 do 31.07.2022 bude zabezpečená pre deti, ktorých rodičia
záväzne na prevádzku prihlásia.

Mgr. Helena Chovancová
Riaditeľka MšZoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza