Oznam o prerušení distribúcie elektriny

 07.07.2021

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 04.08.2021 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod.

bude v obci prerušená distribúcia elektriny a to na týchto odberných miestach:

číslo domu: 114 až 129

čísla domov: 205, 206, 245, 249, 260, 265, 273, 278, 281, 284, 288Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza