NEDEDZSKÝ KOTLÍK - Informácie pre súťažiacich

 28.06.2022

NEDEDZSKÝ KOTLÍK

Propozície súťaže vo varení gulášu

Termín konania: 23.07.2022 (sobota) od 11:00 hod.
Miesto konania: Priestranstvo pred Kultúrnym domom v Nededzi
Organizátor: Obec Nededza a Komisia kultúry, mládeže a športu

Program:
1. Registrácia súťažných tímov o 11:00 hod.
2. Otvorenie súťaže o 11:30 hod.
3. Hodnotenie porotou o 15:00 hod.
4. Súťaž v pití 0,5 l piva na čas o 16:00 hod.
5. Vyhlásenie výsledkov, ocenenie o 17:00 hod.
6. Tombola: cena lístka – 1€, o 19:00 hod.

Akcia bude doprevádzaná DJ-om. Pre najmenších je pripravený skákací hrad.

Uzávierka prihlášok: 14.07.2022 do 12:00 hod.
Prihlásiť sa môžete na: Obecnom úrade v Nededzi u p. Hodásovej alebo u starostu obce, telefonicky na č.: 0901 704 251 alebo 0905 513 974, prípadne zaslaním mailu na adresu: sekretariat@nededza.eu.
Vaša registrácia do súťaže bude potvrdená organizátorom.
Štartovné pre súťažný tím: 5 €
Počet členov súťažného tímu: 1 - 3 osoby
Organizátor si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu súťažných tímov.

Organizačné podmienky:

Súťažné družstvo musí mať:
1. vlastný kotlík, dosku na krájanie mäsa, nože, nádoby na prípravu súťažného produktu
2. základné suroviny na výrobu gulášu – tím používa vlastné ingrediencie (aj chlieb)
3. drevo na oheň
4. vlastnú naberačku
5. doporučuje sa variť 15 - 20 litrov gulášu
6. výsledný produkt  bude hodnotený odbornou porotou
7. v prípade potreby vlastné ingrediencie na špeciálne dochutenie

Gulášiky uvarené jednotlivými súťažiacimi odporúčame po vyhodnotení súťaže podávať/predávať podľa vlastného uváženia. Chlieb ku predaju guľáša zabezpečí obec.

Organizátor poskytne:
1. plastové misky a lyžice na podávanie gulášu
2. pracovný stolík a 3 stoličky pre členov družstva a priestor označí štart. číslom
3. prístup k vode na umytie nádob a iných potrieb

   Iné podmienky:
1. Kotlíkové špeciality musia byť dostatočne tepelne spracované.
2. Pri príprave jedla môže byť použitá len pitná voda
Na prípravu pokrmu možno používať len čistý kuchynský riad, náradie a pracovné plochy, ktoré sú zhotovené zo zdravotne neškodného materiálu a majú súvislý nepoškodený povrch.
3. Na umývanie náradia  bude zabezpečená  hygienicky vhodná nádoba s pitnou vodou a bude umožnený prístup k tečúcej pitnej vode.
4. Zabezpečený bude aj prístup k vode na umývanie rúk súťažiacich vrátane hygienického prostriedku na umytie a utretie rúk.
5. Pri príprave pokrmu sa súťažiaci zaväzuje dodržiavať zásady osobnej hygieny. Ženy musia mať zopnuté vlasy.

Vyhodnotenie:
Hodnotiť bude odborná porota.
1. Zloženie poroty bude oznámené na začiatku súťaže, počet členov poroty – nepárny
2. Porota bude hodnotiť vzorky anonymne.
3. Prvé 3 víťazné tímy obdržia pamätnú medailu.


Súťažiť sa bude i o zaujímavé ceny v tombole!

Ďalšie informácie:
V prípade ďalších informácii môžete kontaktovať obecný úrad – Alica Hodásová.


Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza