Komisie pri OZ

Komisie zriadené pri Obecnom zastupiteľstve Obce Nededza:

1. Stavebná, životného prostredia a verejného poriadku
2. Finančná a sociálnych vecí
3. Kultúry, mládeže, športu
4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností

Zvolení zástupcovia:

1. Komisia stavebná, životného prostredia a verejného poriadku:

 • predseda: Ing. Vladimír Zajac (KDH)
 • členovia z radov poslancov: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Milan Drábik (NEKA), Ing. Miloš Janek (NEKA), Mária Sklenárová (NEKA)
 • členovia z radov odborníkov: Ing. Jozef Ďugel

2. Komisia finančná a sociálnych vecí:

 • predseda: Mgr. Darina Janušová (NEKA)
 • členovia z radov poslancov: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD), Milan Drábik (NEKA), Ing. Miloš Janek (NEKA)
 • členovia z radov odborníkov: Janka Staňová

3. Komisia kultúry, mládeže a športu:

 • predseda: Ing. Ľuboslava Ťažká (NEKA) - z radov poslancov
 • členovia z radov občanov: MUDr. Dagmar Bollová, Božena Jankovská, Janka Staňová, Tatiana Šeligová, Ing. Roman Komačka, Ing. Eva Neslušanová

4. Komisia na ochranu verejného záujmu a prešetrovanie sťažností:

 • predseda: JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD)
 • členovia: Mgr. Darina Janušová (NEKA), Ing. Vladimír Zajac (KDH)

Účasť na komisiách

  Obec Nededza

  Obec Nededza

  Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

  Obec Nededza