Finančný príspevok pre žiakov 1. ročníka základných škôl

 19.09.2022

OZNAM O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU PRE ŽIAKOV 1. ROČNÍKA ZŠ


Obec Nededza týmto v zmysle uznesenia č. 93 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Nededza dňa 11.03.2019 oznamuje nasledovné:
Zákonní zástupcovia detí, ktoré od 01.09.2022 navštevujú základnú školu v 1. ročníku (nezávisle od vybranej školy) si môžu vybrať finančný príspevok v sume 80,00 €
na obecnom úrade v čase úradných hodín a to v termíne od 26.09.2022 do 15.10.2022.
K vyplateniu je potrebné priniesť k nahliadnutiu Potvrdenie o prijatí dieťaťa do ZŠ.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza