FINANČNÁ POMOC OBYVATEĽOM OBCE A ICH DEŤOM

 30.06.2022

FINANČNÁ POMOC OBYVATEĽOM OBCE A ICH DEŤOM

„Aj kvapka v mori pomôže...boli by sme radi, aby ste vedeli, že v tom nie ste sami.“

OBEC POSKYTNE FINANČNÚ POMOC PRE SKUPINU ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH:

Z dôvodu zhoršenia sociálnej situácie na základe návrhu Komisie kultúry, mládeže a športu a na základe Uznesenia č. 361/2018-2022 schváleného Obecným zastupiteľstvom obce Nededza, obec  Nededza poskytne jednorazový príspevok v sume 100 EUR za týchto podmienok:

1. osoba, ktorá žiada o príspevok sa preukáže platným preukazom ťažko zdravotne postihnutej osoby (ŤZP)
2. osoba, ktorá žiada o príspevok musí mať vek od 0 do 26 rokov
3. osoba, ktorá žiada o príspevok musí mať trvalý pobyt v obci Nededza

Požiadať o príspevok je potrebné priamo na obecnom úrade v termíne od 11.07.2022 do 30. septembra 2022.
So sebou si prineste občiansky preukaz (v prípade maloletých detí sa dostaví zákonný zástupca) a platný preukaz ŤZP.

V prípade otázok môžete kontaktovať T: 0901 704 251 (Alica Hodásová).Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza