Betlehemské svetlo je dostupné vo zvonici

 21.12.2022

Betlehemské svetlo bude v našej obci vo zvonici od piatku 23.decembra v čase  od 12. hod. do 19.00 hod. a v  sobotu na Štedrý deň 24.decembra od  8. hod. ráno  do 17.00 hod.Zoznam aktualít:

Obec Nededza

Obec Nededza

Najstarší doklad, v ktorom sa prvý raz spomína Nededza, je kráľovská listina, obsahujúca právo na majetok pre príslušníkov rodiny Nedeckých.

Obec Nededza