Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Dokumenty

 1. Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
  Komunitny plan socilanych sluzieb 2018_2022
 2. Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
  Zverejnenie emailovej adresy_27.08.2018
 3. Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
  Menovaci dekret zapisovatela_27.08.2018
 4. Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Biros_24.08.2018
 5. Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
  Rozhodnutie_RD_Pavel_24.08.2018
 6. Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
  Situacia_RD_Pavel_24.08.2018
 7. Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
  Chodnik od ulice Polna_stavebne povolenie_06.08._21.08.2018
 8. Pozvanka traktoriada
  Pozvanka traktoriada
 9. situacia_michalpavel rd
  situacia_michalpavel rd
 10. Popis_michal pavel_rd
  Popis_michal pavel_rd
 11. Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
  Oznámenie_uzkonanie_Michal Pavel
 12. Zaverecny ucet obce za rok 2017
  Zaverecny ucet obce za rok 2017
 13. Oznamenie_chodnik_Polna
  Oznamenie_chodnik_Polna
 14. Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
  Stavebne_povolenie_StaraBystrica_cyklomagistrala_09.05.2018
 15. Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
  Plan kontrolnej cinnosti hlavneho kontrolora_2.polrok2018
 16. Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
  Zaverecny ucet obce za rok 2017_navrh
 17. Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
  Oznamenie o zacati uzem. konania_Birosova_30.04.2018
 18. Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
  Oznamenie o zacati uzem_kon_Biros_situacia
 19. Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
  Oznamenie_prerusenie elektriny_maj 2018
 20. Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
  Zoznam pri preruseni elektriny_maj2018
 21. Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
  Rozhodnutie o umiestneni stavby_chodnik pre pesich
 22. Chodnik od ulice Polna_situacia
  Chodnik od ulice Polna_situacia
 23. Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
  Oznamenie_stavebne konanie_cyklomagistrala
 24. ZS Gbelany_zapisny list
  ZS Gbelany_zapisny list
 25. Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
  Oznamenie o zacati spravneho konania_tuje_13.03.2018
 26. Oznamenie_chodnik_13.03.2018
  Oznamenie_chodnik_13.03.2018
 27. Mapa_chodnik_13.03.2018
  Mapa_chodnik_13.03.2018
 28. Vyzva_SSE-D_Vyrub
  Vyzva_SSE-D_Vyrub
 29. Oznamenie_SSE-D_vyrub
  Oznamenie_SSE-D_vyrub
 30. Kia_ski_suhlas
  Kia_ski_suhlas
 31. Kia_ski_prihlaska
  Kia_ski_prihlaska
 32. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnkova_Simona
 33. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamcova_Vanessa
 34. Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
  Zrusenie trvaleho pobytu_Adamec_Marek
 35. Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
  Oznamenie o strategickom dokumente_UPN Teplicka nad Vahom_29.01.2018
 36. Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
  Rozpočet obce na roky 2018,2019 a 2020
 37. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 38. Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
  Návrh rozpočtu na roky 2018_2019_2020
 39. Zápisnica z volieb VUC 2017
  Zápisnica z volieb VUC 2017
 40. Volby VUC_volebna komisia
  Volby VUC_volebna komisia
 41. Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
  Volby VUC_zoznam kandidatov_obvod 11
 42. Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
  Volby VUC_zoznam kandidatov_predseda
 43. Volby VUC_info pre volica
  Volby VUC_info pre volica
 44. mas_sutaz_krajina a architektura
  mas_sutaz_krajina a architektura
 45. Vytvarna sutaz mas 2017
  Vytvarna sutaz mas 2017
 46. Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
  Rozhodnutie_cyklomagistrála Terchová_23.08.2017
 47. E KN 686_sitaucia
  E KN 686_sitaucia
 48. Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
  Plán kontrolnej činnosti 2.polrok2017
 49. Výročná správa obce Nededza za rok 2016
  Výročná správa obce Nededza za rok 2016
 50. Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2016
 51. Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
  Výzva na predkladanie ponuky_amfiteáter Nededza
 52. PZ Straník_verejna vyhlaska
  PZ Straník_verejna vyhlaska
 53. Zasadnutia komisii_I_Q_2017
  Zasadnutia komisii_I_Q_2017
 54. Protokol o skuske vody_studna
  Protokol o skuske vody_studna
 55. Futbalový dotazník
  Futbalový dotazník
 56. Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
  Záverečný účet obce za rok 2016_Návrh
 57. Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
  Zoznam vysťahovalcov z Nededze do USA v rokoch 1892 - 1938
 58. Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
  Odstraňovanie a okliesňovanie stromov - oznam
 59. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019
 60. Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
  Návrh zmluvy_káblová televízia v obci Nededza
 61. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 62. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 63. Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
  Rozpočet obce na roky 2017, 2018, 2019 - Návrh
 64. Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Dodatok č. 1 k VZN č. 4_2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 65. Tabulka_odpady
  Tabulka_odpady
 66. Protokol os kuske_voda_sevak
  Protokol os kuske_voda_sevak
 67. LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
  LC Duben_verejna vyhlaska od 08.09.2016 do 23.09.2016
 68. Jesenny beh zien 2016
  Jesenny beh zien 2016
 69. Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemku_Minarova_Vlastimila_15.08._30.08.2016
 70. Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
  Ponuka na odpredaj pozemkuPilatova_Daniela_15.08._30.08.2016
 71. Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
  Kia_detska anglicka univerzita_suhlas
 72. Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
  Kia _detska anglicka univerzita_prihlaska
 73. Výročná správa obce Nededza za rok 2015
  Výročná správa obce Nededza za rok 2015
 74. Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2015
 75. Ucelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
  Ucelova kominukacia_oznameUcelova komunikacia_oznamenie o zacati uzemneho konania_13.04.2016nie o zacati uzemneho konania_13.04.2016
 76. Zapisnica_volby NRSR 2016
  Zapisnica_volby NRSR 2016
 77. RUVZ_vyjadrenie k MŠ
  RUVZ_vyjadrenie k MŠ
 78. Archekta_posudenie prestavby MŠ
  Archekta_posudenie prestavby MŠ
 79. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - informácie pre voliča
 80. Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
  Rozpočet obce na roky 2016,2017 a 2018
 81. Rozpočet obce na roky 2016 -2018
  Rozpočet obce na roky 2016 -2018
 82. Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_zmena 2015_vyzva_text_04.11.2015_19.11.2015
 83. Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_vyzva zainteresovanej verejnosti_04.11.2015_19.11.2015
 84. Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_strucne zhrnutie udajov_04.11.2015_19.11.2015
 85. Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
  Mobis Lakovna_Zverejnenie a vyzva_04.11.2015_19.11.2015
 86. Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
  Rozhodnutie_stavebne_povolenie_Stav_voda kanal_23.10.2015
 87. Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
  Oznamenie o zacati stavebneho konania_Stav_I.etapa_06.10.2015
 88. Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Zásady hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 89. Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
  Príloha 1 k zásadám hospodárenia s majetkom obce_30.09.2015
 90. Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
  Mobis_Lakovna_Upovedomenie o zacati konania_19.08.2015
 91. Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
  Oznámenie o predložení správy_LC Dubeň_18.08.2015
 92. Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Minarova_14.08.2015
 93. Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
  Ponuka na predaj pozemku_Pilatova_14.08.2015
 94. Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
  Mobis_RDC_Ziadost_06.08.2015
 95. Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
  Mobis_RDC_Zaverecne stanovisko_06.08.2015
 96. Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
  Mobis_RDC_zapracovanie podmienok_06.08.2015
 97. Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
  Mobis_lakovna_ziadostSP_29.01.2015
 98. Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_ziadost_04.08.2015
 99. Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
  Mobis Lakovňa - zmena2015_vyzva_04.08.2015
 100. Výročná správa obce Nededza za rok 2014
  Výročná správa obce Nededza za rok 2014
 101. Záverečný účet obce za rok 2014
  Záverečný účet obce za rok 2014
 102. Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
  Dotaznik_pre občanov_Mikroregión Terchovská dolina
 103. Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
  Oznamenie o strategickom dokument_Územný plán Teplička nad Váhom_22.05.2015
 104. Brozura_630rokov Nededze
  Brozura_630rokov Nededze
 105. Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
  Zapisnica_komunalne volby_15.11.2014
 106. Rozpočet 2015 - 2017
  Rozpočet 2015 - 2017
 107. medvedik_pozvanka
  medvedik_pozvanka
 108. Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
  Návrh rozpočtu na roky 2015_2016_2017
 109. Účasť na komisiách za III.Q.2014
  Účasť na komisiách za III.Q.2014
 110. Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska2x_13.08.2014
 111. SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
  SIZP_strucne zhrnutie_RDC_05.08.2014
 112. SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
  SIZP_vyzva_RDC_05.08.2014
 113. Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
  Duben_verejna_vyhlaska_04.08.2014
 114. SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
  SIZP_Rozhodnutie_CentrumPovrchovychUprav_SHT_28.07.2014
 115. Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
  Zhrnutie_udajov_Mobis_lakovna_17.07.2014
 116. Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
  Vyzva_mobis_lakovna_17.07.2014
 117. Účasť na komisiách za II.Q.2014
  Účasť na komisiách za II.Q.2014
 118. prihlaska_kiasummercamp2014
  prihlaska_kiasummercamp2014
 119. Účasť na komisiách za I.Q.2014
  Účasť na komisiách za I.Q.2014
 120. SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
  SIZP_zverejnenie_SHT_29.04.2014
 121. SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
  SIZP_vyzva_SHT_29.04.2014
 122. SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
  SIZP_ziadost_SHT_29.04.2014
 123. info pre volica_eurovolby
  info pre volica_eurovolby
 124. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_1_2014
 125. Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
  Strategplanrozvoja ZASK_zverejnenie_rozhodnutie_01.04.2014
 126. S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
  S P R Á V A podľa § 21 ods. 2 a 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
 127. Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
  Suhrnna sprava o zakazkach s nizkou hodnotou_4_2013
 128. prihlasky_mS_12.02.2014
  prihlasky_mS_12.02.2014
 129. co_tiesnove volanie
  co_tiesnove volanie
 130. SSE_okliesnovanie_30.01.2014
  SSE_okliesnovanie_30.01.2014
 131. Pozvanka_urbar_24.01.2014
  Pozvanka_urbar_24.01.2014
 132. Spravodaj MAS 1/2013
  Spravodaj MAS 1/2013
 133. Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
  Kalendár podujatí na území MAS Terchovská dolina
 134. informácia - verejné obstaravanie_kostol
  informácia - verejné obstaravanie_kostol
 135. vyzva_mobis_16.1.2014
  vyzva_mobis_16.1.2014
 136. VZN_1_2014_navrh
  VZN_1_2014_navrh
 137. Rozpočet na rok 204_2016
  Rozpočet na rok 204_2016
 138. Profil_VO_kostol_08.01.2014
  Profil_VO_kostol_08.01.2014
 139. Uznesenia_10_2013
  Uznesenia_10_2013
 140. Uznesenia_9_2013
  Uznesenia_9_2013
 141. Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
  Verejna vyhlaska_SP_IBV_12.12.2013
 142. VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
  VZN_2_2013_ o nakladani s komunalnymi odpadmi
 143. Volby vuc 2013 kandidati predseda
  Volby vuc 2013 kandidati predseda
 144. Oznam obce Nededza - integrované povolenie
  Oznam obce Nededza - integrované povolenie
 145. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 146. Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 07,08,09/2013
 147. Konferencia MAS
  Konferencia MAS
 148. Dozinky_varin
  Dozinky_varin
 149. Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
  Zverejnenie_strucne zhrnutie_ MOBIS RDC
 150. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2013
 151. Zámer - nájom majetku obce
  Zámer - nájom majetku obce
 152. Cennik najom saly od 01.06.2013
  Cennik najom saly od 01.06.2013
 153. Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
  Oznam obce_Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na rok 2011 - 2015
 154. Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 04 a 05/2013
 155. Záverečný účet obce za rok 2012
  Záverečný účet obce za rok 2012
 156. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 157. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 158. Rozpočtové opatrenie 5_2013
  Rozpočtové opatrenie 5_2013
 159. Rozpočtové opatrenie 4_2013
  Rozpočtové opatrenie 4_2013
 160. Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
  Uznesenie 30_2013 k výstavbe nového rímsko - katolíckeho kostola v obci Nededza
 161. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 1. štvrťrok 2013
 162. Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
  Návrh na vyhlásenie dobrovoľnej verejnej zbierky obcou Nededza
 163. VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
  VZN 1_2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
 164. Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
  Účasť na komisiách za mesiace 02 a 03/2013
 165. Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
  Inventarizačný zápis ústrednej inventarizačnej komisie_2012
 166. Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
  Rozpočtové opatrenie 2-3_2013
 167. Rozpočtové opatrenie č. 7
  Rozpočtové opatrenie č. 7
 168. Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
  Tabuľka k rozpočtovému opatreniu č. 7
 169. Uznesenia 2_2013
  Uznesenia 2_2013
 170. Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
  Sadzobnik spravnych poplatkov pre rok 2013 - stavebna sprava
 171. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2012
 172. Rozpočet na rok 2013 - 2015
  Rozpočet na rok 2013 - 2015
 173. Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 12/2012
 174. Zamer priemyselna zona
  Zamer priemyselna zona
 175. VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN 7_2012 o výške mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole
 176. VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  VZN 6_2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 177. VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
  VZN 5_2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 178. Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 11/2012
 179. Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 10/2012
 180. Uznesenia 8_2012
  Uznesenia 8_2012
 181. Rozpočtové opatrenia za rok 2012
  Rozpočtové opatrenia za rok 2012
 182. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2013
 183. Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
  Zapisnica z Valneho zhromazdenia OSK
 184. Zamer Zahradna plynovod
  Zamer Zahradna plynovod
 185. Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
  Rozpocet 2013 - 2015 - navrh
 186. VZN 5_2012 navrh
  VZN 5_2012 navrh
 187. VZN 6_2012 navrh
  VZN 6_2012 navrh
 188. VZN 7_2012 navrh
  VZN 7_2012 navrh
 189. VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
  VZN 4_2012 _prevadzkovy poriadok pohrebiska
 190. Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 09/2012
 191. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 3. štvrťrok 2012
 192. Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
  Rozpočet na rok 2012 - návrh úpravy
 193. Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 08/2012
 194. Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 07/2012
 195. Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
  Centrum povrchových úprav – zmeny v prevádzke - netechnické zhrnutie
 196. Účasť na komisiách za 06/2012
  Účasť na komisiách za 06/2012
 197. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 2. štvrťrok 2012
 198. Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
  Záverečný účet obce Nededza za rok 2011
 199. Výročná správa obce Nededza za rok 2011
  Výročná správa obce Nededza za rok 2011
 200. Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
  Účasť na komisiách za mesiac 05/2012
 201. Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
  Separácia odpadu, projekt Mikroregiónu Terchovská dolina
 202. Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 03/2012, 04/2012
 203. Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
  Smernica č.1/2012 o postupe obce Nededza pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v rámci verejného obstarávania
 204. Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
  Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou
 205. Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
  Účasť na komisiách za mesiace 01/2012, 02/2012
 206. VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
  VZN č. 3_2012 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školskej jedálne pri MŠ na rok 2012
 207. VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
  VZN č. 2_2012 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
 208. VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
  VZN č. 1_2012 o výške mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole
 209. Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Informácie pre rodičov - zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky
 210. Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
  Rozpočet obce na rok 2012,2013,2014
 211. Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
  Všeobecne záväzné nariadenie č.8/2011 o označovaní ulíc
 212. Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
  Všeobecne záväzné nariadenie č.7/2011 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky
 213. Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
  Všeobecne záväzné nariadenie o určení školského obvodu
 214. Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Dodatok ku VZN č. 1/2010 o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 215. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 4/2011 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
 216. Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
  Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Nededza
 217. Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
  Všeobecne záväzné nariadenie o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 218. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
 219. Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
  Stanovisko k tvrdosti vody v obci - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 2.časť
 220. Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
  Liberalizácia procesu pripájania k distribučnej sieti spoločnosti SPP-distribúcia, a.s.
 221. VZN o podmienkach určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Nededza na kalendárny rok 2010 a ďalšie zďaňovacie obdobie č. 1/2010.
 222. Dodatok k VZN, ktorý sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza č. 1/2009
 223. VZN, ktorým sa vydáva Poriadok pre pohrebisko a nariadenie o poplatkoch za cintorínske služby na území obce Nededza
 224. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č. 2/2005 o poskytovaní dotácií
 225. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.1/2008 o hospodárení, nakladaní s majetkom a ochrane majetku obce
 226. Všeobecné záväzné nariadenie obce Nededza č.4/2009 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl, školských zariadení
  Materská škola
 227. VZN č.5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia so sídlom na území obce Nededza
  Materská škola
 228. VZN č. 3/2001 Požiarny poriadok obce
  Požiarny poriadok obce Nededza
 229. MAS prihláška
  MAS prihláška
 230. Varenie halušiek v Terchovej
  Varenie halušiek v Terchovej
 231. Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
  Medzinárodné stretnutie zbojnikov - pozvánka
 232. Novinky z futbalu 20.05.2013
  Novinky z futbalu 20.05.2013
 233. patranie_subor
  patranie_subor
 234. KIA kemp 2013
  KIA kemp 2013
 235. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 236. Historicke vozidla 2013
  Historicke vozidla 2013
 237. MOBIS integrovane povolenie_1
  MOBIS integrovane povolenie_1
 238. Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
  Volby vuc 2013 kandidati do zasupitelstva
 239. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 240. inventariz
  inventariz
 241. Navrh zmluvy Lipovec
  Navrh zmluvy Lipovec
 242. Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
  Verejná vyhláška_varín_12.12.2013
 243. Pozvanka_urbar
  Pozvanka_urbar
 244. Zmluva_urbar
  Zmluva_urbar
 245. stanovy__urbar
  stanovy__urbar
 246. zapis_1_ZS
  zapis_1_ZS
 247. Urbar nededza zmluva
  Urbar nededza zmluva
 248. vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
  vyberove konanie_lipovedc_10.02.2014
 249. skolenie_28.03.2014
  skolenie_28.03.2014
 250. prihlaska_28.03.2014
  prihlaska_28.03.2014
 251. mas_pravidla_sutaze
  mas_pravidla_sutaze
 252. mas_prihlaska
  mas_prihlaska
 253. mas_plagat
  mas_plagat
 254. fotosutaz_mas2014
  fotosutaz_mas2014
 255. Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
  Účasť na komisiách za mesiace 10_11_12_2013
 256. Jesenny beh zien plagat
  Jesenny beh zien plagat
 257. Jesenny beh zien propozicie
  Jesenny beh zien propozicie
 258. medvedik_plagat
  medvedik_plagat
 259. SPP_povinnosti stavebnikov
  SPP_povinnosti stavebnikov
 260. SPP_povinnosti stavebnikov_2
  SPP_povinnosti stavebnikov_2
 261. Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
  Pokyny k vytvarnej sutazi MAS II. rocnik
 262. Mas fotosutaz 2015 _informacie
  Mas fotosutaz 2015 _informacie
 263. Mas fotosutaz 2015_prihlaska
  Mas fotosutaz 2015_prihlaska
 264. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_rez
 265. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_I.NP
 266. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_II.NP
 267. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_III.NP
 268. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_alternatívaB_podorys suterenu
 269. Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Kružel_orientacny rozpocet
 270. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP
 271. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. NP prizemie
 272. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_I. PP suteren
 273. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_II. NP poschodie
 274. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad juzny
 275. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad severny
 276. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad vychodny
 277. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_pohlad zapadny
 278. Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
  Materská škola_prístavba_arch.Mrvečka_orientacny rozpocet
 279. Kia prihlaska_2015
  Kia prihlaska_2015
 280. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 281. Dom smutku_podorys stav
  Dom smutku_podorys stav
 282. Dom smutku_podorys buracie prace
  Dom smutku_podorys buracie prace
 283. Dom smutku_podorys navrh
  Dom smutku_podorys navrh
 284. Dom smutku_pohlad juzny_stav
  Dom smutku_pohlad juzny_stav
 285. Dom smutku_pohlad severny_stav
  Dom smutku_pohlad severny_stav
 286. Dom smutku_pohlad zapadny_stav
  Dom smutku_pohlad zapadny_stav
 287. Dom smutku_situacia
  Dom smutku_situacia
 288. Odstavka elektriny_august 2015
  Odstavka elektriny_august 2015
 289. Jesenný beh žien 2015
  Jesenný beh žien 2015
 290. vizual_mrvecka_2
  vizual_mrvecka_2
 291. vvizual_mrvecka_5
  vvizual_mrvecka_5
 292. vizual_mrvecka_6
  vizual_mrvecka_6
 293. vizual_mrvecka_7
  vizual_mrvecka_7
 294. vizual_mrvecka_9
  vizual_mrvecka_9
 295. vizual_mrvecka_10
  vizual_mrvecka_10
 296. vizual_mrvecka_11
  vizual_mrvecka_11
 297. vizual_mrvecka_12
  vizual_mrvecka_12
 298. vizual_mrvecka_13
  vizual_mrvecka_13
 299. vizual_mrvecka_14
  vizual_mrvecka_14
 300. vizual_mrvecka_15
  vizual_mrvecka_15
 301. Kia_lyziarska skola_letak
  Kia_lyziarska skola_letak
 302. Kia_lyziarska skola_prihlaska
  Kia_lyziarska skola_prihlaska
 303. kia_lyziarska skola_suhlas
  kia_lyziarska skola_suhlas
 304. ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
  ziadost_vyrub stromov_01.03.2016
 305. Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
  Zrusenie trvaleho pobytu_Trnovec_Jan
 306. Zápisnica 8_2011
  Zápisnica 8_2011
 307. Zápisnica 7_2011
  Zápisnica 7_2011

Fotogaléria: