Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Dotazník na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež.

10.07.2019

Hlavnou témou VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou je „Vytváranie príležitostí pre mládež". Otázky majú odrážať záujmy, potreby a názory mladých ľudí.

Aj pre Teba je to pozvánka zúčastniť sa formovania politiky, ktorá sa Ťa bytostne týka.

Prieskum realizuje Rada mládeže Slovenska.
Všetky odpovede, ktoré uvedieš v tomto dotazníku budú spracované anonymne. Údaje za všetky krajiny bude vyhodnocovať Európske fórum mládeže, ktoré zároveň môže súhrnnú databázu údajov zverejniť. Výsledky prieskumu budú súčasťou hlavných zistení VII. cyklu Európskeho dialógu s mládežou. Viac o projekte nájdeš na stránke https://eudialogsmladezou.sk/

Vyplnenie dotazníka trvá asi 10-15 minút.

Ak máš 13 - 30 rokov, vyjadri svoj názor na tému zamestnania, vzdelávania a príležitostí pre vidiecku mládež. Pomôžeš tak vytvárať lepšie politiky pre mladých.“

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfj_ATO-Vp2KR18lQv_DdV0tVUkGl579Htu9DmqBcSpnli25g/viewform?fbclid=IwAR2uVeDK9lq_eUosTvn8GpdG6D5rqQmGmwH_OTgSjD9XWfHlN8yDV3kBlHQUznesenia_5_2018_2022
Uznesenia_5_2018_2022
Zápisnica 5_2018-2022
Zápisnica 5_2018-2022
POPLATKY za prenájom športových objektov, nájom sály a kuchynky KD, nájom obecného domu a inventára
POPLATKY za prenájom športových objektov, nájom sály a kuchynky KD, nájom obecného domu a inventára
Výkup papiera - oznam
Výkup papiera - oznam
Hody 2019
Hody 2019
POZVÁNKA NA HODOVÉ SLÁVNOSTI
Srdečne Vás pozývame na HODOVÉ SLÁVNOSTI SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE 2019
VZN_2_2019_o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
VZN_2_2019_o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Nededza
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Nededza
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Program odpadového hospodárstva Mikroregiónu Terchovská dolina 2016 – 2020 - Zverejnenie
Program odpadového hospodárstva Mikroregiónu Terchovská dolina 2016 – 2020 - Zverejnenie
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Detská ambulancia MUDr. Jandáková - OZNAM
Upozornenie na obmedzenie premávky
Upozornenie na obmedzenie premávky
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovské futbalové zápasy
Pozvánka na majstrovský futbalový zápas
Pozvánka na majstrovský futbalový zápas

Fotogaléria: