Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zmluvy 2018

 

 
Č. Zml Popis plnenia

Dátum

Identifikacia

zmluvy

Zmluvné strany
AS008/2018 Zmluva o nájme 8.1.2018 files/2018-01-08-150656-Zmluva_o_n__jme_Dusan_Vajda_08.01.2018.pdf
Obec Nededza, Dušan Vajda, Poľná 277/20, Nededza
AS11-001/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-085614-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_07_01_2018_30001632.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS11-002/2018 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 9.1.2018 files/2018-01-10-105800-Dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Orange_Slovakia_09.01.2018.pdf
Obec Nededza, Orange Slovensko, a.s., Bratislava
AS62/2018 Rámcová zmluva 13.2.2018 files/2018-02-13-091630-Ramcova_zmluva_Miroslav_Dudon_13.02.2018.pdf
Obec Nededza, Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
AS91/2018 Zmluva o poskytovaní verejných služieb 2.3.2018 files/2018-03-12-140427-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_MS_mobil_02.03.2018.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS94/2018 Zmluva o nájme hrobového miesta 5.3.2018 files/2018-03-05-101822-Zmluva_o_najme_hroboveho_miesta_Stafenatny_05.03.2018.pdf
Obec Nededza, Štefanatný, Nededza
AS104/2018 Mandátna zmluva 9.3.2018 files/2018-03-12-133714-Mandaatna_zmluva_MB_genero_09.03.2018.pdf
Obec Nededza, MB genero, s.r.o., Bytča
AS130/2018 Dodatok č. 1  k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 26.3.2018 files/2018-03-26-144244-Dodatok_c._1__k_zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov_NATUR-PACKa.s._26.03.2018.pdf
Obec Nededza, NATRU-PACK, a.s., Bratislava
AS147/2018 Dohoda o spolupráci pri prekládke bocianieho hniezda 5.4.2018 files/2018-04-10-100504-Dohoda_o_spolupr__ci_pri_prelo__en___bocianieho_hniezda_SOPSR_a_spol._05.04.2018.pdf
Obec Nededza, Štátna ochrana prírody SR,  Slovenský pozemkový fond, SSE-Distribúcia, a.s.
AS149/2018 Zmluva o prevode projektovej dokumentácie 5.4.2018 files/2018-04-09-132439-Zmluva_o_prevode_projektovej_dokumentacie_Sevak_05.04.2018.pdf
Obec Nededza, Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina
AS150/2018 Zmluva o poskytovaní verejnýc služieb 6.4.2018 files/2018-04-10-102640-Zmluva_o_poskytovani_verejnych_sluzieb_Slovak_Telekom_ou2_mobil_6.4.2018.pdf
Obec Nededza, Slovak Telekom, a.s., Bratislava
AS152/2018 Darovacia zmluva 09.4.2018 files/2018-04-10-103834-Darovacia_zmluva_hasiace_pristroje_Kia_Motors_Slovakia_26.03.2018.pdf
Obec Nededza, Kia Motors Slovakia s.r.o., Teplička nad Váhom
AS175/2018 Zmluva o dielo 20.4.2018 files/2018-04-23-144919-Zmluva_o_dielo_Zepelin_20.04.2018.pdf
Obec Nededza, Zepelin, s.r.o., Trenčín
AS201/2018 Zmluva o umeleckom výkone 11.5.2018 files/2018-05-21-101956-Zmluva_o_umeleckom_vykone_Lieska_11.05.2018.pdf
Obec Nededza, OZ Detský folklórny súbor Lieska, Teplička nad Váhom
AS197/2018 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb 14.5.2018 files/2018-05-16-083932-Dodatok_c.1__zmluve_o_poskytovani_auditorskych_sluziebn_Maria_Kasmanova_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
AS198/2018 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 14.5.2018 files/2018-05-16-084824-Zmluva_o_poskytovani_auditorskych_sluzieb_Maria_Kasmanova_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Mária Kasmanová, Kamenná Poruba
AS199/2018 Poistná zmluva 14.5.2018 1.6.2018files/2018-05-16-095212-Poistna_zmluva_Generali_Piostvna_14.05.2018.pdf
Obec Nededza, Generrali Poisťvňa, a.s., Bratislava
AS212/2018 Zmluva o dielo 1.6.2018 files/2018-05-31-095054-Zmluva_o_dielo_Maro_multifunkcne_ihrisko_01.06.2018.pdf
Obec Nededza, MARO, s.r.o., Sučany
AS240/2018 Zmluva o spracúvaní osobných údajov 29.6.2018 files/2018-07-03-113631-Zmluva_o_spracuvani_osobnych_udajov_MADE_29.06.2018.pdf
Obec Nededza, MADE spol. s.r.o., Banská Bystrica
AS262/2018 Zmluva o kontrolnej činnosti 26.7.2018 files/2018-07-25-164602-Zmluva_o_kontrolnej_cinnosti_multifIhrisko_EKOTEC_26.07.2018.pdf
Obec Nededza, EKOTEC, spol. s.r.o., Bratislava
AS263/2018 Príloha č. 1 k Zmluve o kontrolnej činnnosti 26.7.2018 files/2018-07-25-165314-Priloha_c.1_k_zmluve_o_kontrolnej_cinnosti_EKOTEC_26.07.2018.pdf
Obec Nededza, EKOTEC, spol. s.r.o., Bratislava
AS270/2018 Poistná zmluva 9.8.2018 files/2018-08-09-105520-Poistna_zmluva_Generali_Piostvona_detske_ihrisko_09.08.2018.pdf
Generali Poisťovňa, a.s., Bratislava
AS279/2018 Zmluva o zabezpečení hudobného výkonu 15.8.2018 files/2018-08-30-080349-Zmluva_o_zabezpeceni_hudobneho_vykonu_Otto_Weiter_Show_15.08.2018.pdf
Obec Nededza, J.B.S.-Production s.r.o.,Zálesie
AS301/2018 Darovacia zmluva 4.9.2018 files/2018-09-05-145641-Darovacia_zmluva_Obecny_sportovy_klub_04.09.2018.pdf
Obec Nededza, Obecný športový klub Nededza, Nededza
AS311/2018 Zmluva o aktualizácii programov 12.9.2018 files/2018-09-12-121157-Zmluva_o_aktualizacii_programov_pohrebisko_TOPSET_Solutions_12.09.2018.pdf
Obec Nededza, TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
AS320/2018 Dohoda 20.09.2018 files/2018-09-20-101455-Dohoda_UPSVaR_ZA_20.09.2018.pdf
Obec Nededza,Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina, Žilina