Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Zápisnice a uznesenia obecného zastupiteľstva

 1. Zápisnica 5_2017
  Zápisnica 5_2017
 2. Uznesenia 5_2017
  Uznesenia 5_2017
 3. Zápisnica 4_2017
  Zápisnica 4_2017
 4. Uznesenia 4_2017
  Uznesenia 4_2017
 5. Uznesenia 3_2017
  Uznesenia 3_2017
 6. Zápisnica 3_2017
  Zápisnica 3_2017
 7. Zápisnica 1_2017
  Zápisnica 1_2017
 8. Uznesenia 1_2017
  Uznesenia 1_2017
 9. Zápisnica 7_2016
  Zápisnica 7_2016
 10. Uznesenia 7_2016
  Uznesenia 7_2016
 11. Zápisnica 6_2016
  Zápisnica 6_2016
 12. Uznesenia 6_2016
  Uznesenia 6_2016
 13. Zápisnica 5_2016
  Zápisnica 5_2016
 14. Uznesenia 5_2016
  Uznesenia 5_2016
 15. Zápisnica 3_2016
  Zápisnica 3_2016
 16. Uznesenia 3_2016
  Uznesenia 3_2016
 17. Zápisnica 2_2016
  Zápisnica 2_2016
 18. Uznesenia 2_2016
  Uznesenia 2_2016
 19. Zápisnica 1_2016
  Zápisnica 1_2016
 20. Uznesenia_1_2016
  Uznesenia_1_2016
 21. Zápisnica 9_2015
  Zápisnica 9_2015
 22. Uznesenia 9_2015
  Uznesenia 9_2015
 23. Zápisnica 8_2015
  Zápisnica 8_2015
 24. Uznesenia 8_2015
  Uznesenia 8_2015
 25. Zápisnica 7_2015
  Zápisnica 7_2015
 26. Uznesenia 7_2015
  Uznesenia 7_2015
 27. Zápisnica 6_2015
  Zápisnica 6_2015
 28. Uznesenia 6_2015
  Uznesenia 6_2015
 29. Zápisnica 5_2015
  Zápisnica 5_2015
 30. Uznesenia 5/2015
  Uznesenia 5/2015
 31. Zápisnica 4_2015
  Zápisnica 4_2015
 32. Uznesenia 4_2015
  Uznesenia 4_2015
 33. Zápisnica 3_2015
  Zápisnica 3_2015
 34. Uznesenia 3_2015
  Uznesenia 3_2015
 35. Zápisnica 2_2015
  Zápisnica 2_2015
 36. Uznesenia 2_2015
  Uznesenia 2_2015
 37. Zápisnica 1_2015
  Zápisnica 1_2015
 38. Uznesenia 1_2015
  Uznesenia 1_2015
 39. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 40. Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
  Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia_11.12.2014
 41. Zápisnica 8_2014
  Zápisnica 8_2014
 42. Uznesenia 8_2014
  Uznesenia 8_2014
 43. Zápisnica 7_2014
  Zápisnica 7_2014
 44. Uznesenia 7_2014
  Uznesenia 7_2014
 45. Zápisnica 6_2014
  Zápisnica 6_2014
 46. Uznesenia 6 _2014
  Uznesenia 6 _2014
 47. Zápisnica 5_2014
  Zápisnica 5_2014
 48. Uznesenia 5_2014
  Uznesenia 5_2014
 49. Zápisnica 4_2014
  Zápisnica 4_2014
 50. Uznesenia 4_2014
  Uznesenia 4_2014
 51. Zápisnica 3_2014
  Zápisnica 3_2014
 52. Uznesenia 3_2014
  Uznesenia 3_2014
 53. Zápisnica 2_2014
  Zápisnica 2_2014
 54. Uznesenia 2 _2014
  Uznesenia 2 _2014
 55. Zápisnica 1_2014
  Zápisnica 1_2014
 56. Uznesenia 1_2014
  Uznesenia 1_2014
 57. Zápisnica 10_2013
  Zápisnica 10_2013
 58. Uznesenia 10_2013
  Uznesenia 10_2013
 59. Zápisnica 9_2013
  Zápisnica 9_2013
 60. Uznesenia 9_2013
  Uznesenia 9_2013
 61. Zápsinica 8 _2013
  Zápsinica 8 _2013
 62. Uznesenia 8_2013
  Uznesenia 8_2013
 63. Zápisnica 7 _2013
  Zápisnica 7 _2013
 64. Uznesenia 7_2013
  Uznesenia 7_2013
 65. Zápisnica 6_2013
  Zápisnica 6_2013
 66. Uznesenia 6_2013
  Uznesenia 6_2013
 67. Zápisnica 5_2013
  Zápisnica 5_2013
 68. Uznesenia 5_2013
  Uznesenia 5_2013
 69. Zápisnica 4_2013
  Zápisnica 4_2013
 70. Uznesenia 4_2013
  Uznesenia 4_2013
 71. Zápisnica 3_2013
  Zápisnica 3_2013
 72. Uznesenia 3_2013
  Uznesenia 3_2013

Fotogaléria: