Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Poslanci

Poslanci Obecného zastupiteľstva Obce Nededza:

MUDr. Dagmar Bollová (NEKA)

JUDr. Marián Cesnek (SMER - SD)

Peter Ďuríček (SMER - SD)

Milan Drábik (NEKA)

Mgr. Darina Janušová (NEKA)

Ing. Miloš Janek (NEKA)

Ing. Vladimír Zajac (Kresťanskodemokratické hnutie)

Fotogaléria: