Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2019

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2019 7.1.2019 komentár k jestvujúcej aerovizuálnej prehliadke obce Nededza Obec Nededza, Michal Rostas SOUNDVISION, Nová Dubnica
2/2019 7.1.2019 lopata na čelný nakladač na traktor Slnečná farma, s.r.o., Pliešovce
3/2019 7.1.2019 2 ks pneumatík Kumho, prezutie na autobus Mercedes Benz MZ PNEU, s.r.o., Žilina
4/2019 11.1.2019 traktor kubota B2311, predný vývodový hriadeľ, metla zametacia, bočná primetacia metla, snežná fréza Marián Šupa, Veľké Kostolany
5/2019 11.1.2019 práce montážnou plošinou Jozef Švec, Terchová
6/2019 24.1.2019 čistenie potoka Kotrčiná od ľadu pri futbalovom ihrisku Miroslav Milo ml., Gbeľany
7/2019 24.1.2019 nábytok: 60 ks stolička Hubert, 15 ks jedálenský stôl TempoKondela, s.r.o., Tvrdošín
1A/2019 28.1.2019 kuchynský robot ETA do školskej jedálne Elektrosped, a.s., Bratislava
2A/2019 29.1.2019 koberec 400x500cm DIVIO HOME s.r.o, Ostrava, ČR
8/2019 30.1.2019 výkon inžinierskej činnosti pre vydanie územného rozhodnutia  - cesta a verejné osvetlenie v lokalite STAV IPMS, s.r.o., Žilina
9/2019 14.2.2019 hydraulický olej do traktora Kubota - 5 l Marián Šupa, Veľké Kosťoľany
3A/2019 14.2.2019 učebné pomôcky a didaktický materiál do MŠ NOMILAND, s.r.o, Košice
10/2019 15.2.2019 35 ks výtlačkov - kniha, 1/2 strany o obci CBS spol. s r.o., Banská Bystrica
11/2019 20.2.2019 vyčistenie lapača tukov v kuchyni kultúrneho domu FCC Slovensko, s.r.o., Zohor
12/2019 20.2.2019 tvarostála hadica D25 stabil (2x70m) Rastislav Masný - Požiarna prevencia, Žilina
13/2019 20.2.2019 znalecký posudok všeobecnej hodnoty objektívneho nájmu na pozemky v priemyselnej zóne Ing. Michal Derkits, Žilina
14/2019 25.2.2019 geodetické zameranie futbalového ihriska par. č. CKN 469/1, 469/2, 469/3, 468/8 MAPERI, s.r.o., Kotrčiná Lúčka
15/2019 25.2.2019 stavebné práce na obecnom úrade ELDUR 27, s.r.o., Nededza
16/2019 25.2.2019 žalúzie "deň a noc", parapety na OU JUSY, s.r.o., Varín
17/2019 26.2.2019 náhradné diely na prednú nápravu pre autobus Mercedes ZA 619 FY AUTO-AKCES, s.r.o., Krokow, Poľsko
18/2019 4.3.2019 revízia tlakových nádob: obecný dom, kotolňa OU, kuchyňa KD Ing. Peter Turčan - REKON, Žilina
19/2019 4.3.2019 revízia plynového kotla v KD, pynových zariadení: šatňa OŠK, kuchyňa KD GATO.SK s.r.o., Žilina
20/2019 4.3.2019 výmena - práca: prednej nápravy na autobus Mercedes Benz Grand Tourismo Motor-Car Banská Bystrica, spol. s r.o., Banská Bystrica
21/2019 4.3.2019 oprava rozhlasovej ústredne , 100 V zosilovača JD ROZHLASY SK s.r.o, Turzovka
22/2019 6.3.2019 travcerit 1500 kg, doprava LEGUSEM p.t., a.s., Piešťany
23/2019 6.3.2019 umelecké vystúpenie "Oprášené krpce" pri príležitosti akcie Deň matiek Oprášené krpce, Žilina
24/2019 6.3.2019 mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora, ozvučenia, technika, filmu KREATIV gang s.r.o., Žilina
25/2019 14.3.2019 obecná vlajka, tunel 100x150 cm - 5 ks OBCHOD - SVK, s.r.o, Stropkov
4A/2019 14.3.2019 výukové tabule - didaktická pomôcka Petr Kotulič, Kopřivnice, ČR
26/2019 14.3.2019 plavecký výcvik žiakov ZŠ Gbeľany - 10 detí z obce Nededza NEREUS, spol. s.r.o., Žilina
27/2019 14.3.2019 čapovacie zariadenie a príslušenstvo VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
28/2019 25.3.2019 ozvučenie a osvetlenie pódia na Hody 2019 Michal Bukviš - 3MO SOUND, Žilina
29/2019 25.3.2019 sieťky proti hmyzu 2 ks 1350 x 430 mm SATIA - okná s.r.o, Varín
30/2019 25.3.2019 školenie BOZP a PO - 1 osoba Ing. Ivan Sokol - INPEKO, Žilina
5A/2019 4.4.2019 hračky do materskej školy NOMILAND, s.r.o., Košice
31/2019 8.4.2019 zábavné mestečko mačky, dvojitá kĺžačka, aquazorbing na akciu MDD 2019 FUNNY JUMP, s. r.o., Žilina
32/2019 8.4.2019 vypracovanie projektovej dokumentácíe miestnej komunikácie v lokalite Stav IPMS, s.r.o., Žilina
33/2019 8.4.2019 kontrola hasiacich prístrojov, nástenný hydrant, práškový hasiaci prístroj Milan Prajdák, Dobrá Niva
34/2019 12.4.2019 oprava spojky traktora New Holland HON-TECH, s.r.o., Krupina
6A/2019 15.4.2019 výukové tabule Petr Kotulič, Kopřivnice, ČR
35/2019 25.4.2019 10 ks mantinelov na multifunkčné ihrisko, doprava VAAT, spol. s r.o., Žilina
7A/2019 30.4.2019 nákupné tašky  Reklamné predmety, Strečno
8A/2019 30.4.2019 interaktívna rozprávka Červená čiapočka Škokolka, s.r.o., Praha, ČR
9A/2019 26.4.2019 kuchta 8,5 l TESCOMA, Púchov
36/2019 2.5.2019 workoutovú zostavu, posilňovací stroj, dopadovú plochu Veríme v Zábavu, s.r.o., Trenčín
37/2019 2.5.2019 striedačky náhradníkov - 2 ks PESMENPOL, spol., s.r.o., Prešov
38/2019 2.5.2019 vypracovanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému v obci Nededza (NFP) - projekčné autorské práce VJ control, s.r.o., Varín
39/2019 14.5.2019 kolotoč s kompasom do MŠ, doprava, montáž a ukotvenie Intersystem eu s.r.o., Bytča