Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Anna Gašiaková: anna.gasiakova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do MATERSKEJ ŠKOLY na ulici Potočná: 0903 899 443

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Objednávky 2018

 

Č. Obj

Dátum

vyhotovenia

Predmet objednávky Zmluvné strany
1/2018 9.1.2018 konferenčná stolička Viva - červená, 20 ks B2B Partner s.r.o., Bratislava
1A/2018 9.1.2018 čaj a paradajkový pretlak V.E.N.U.S. Čadca, spol. s.r.o., Čadca
2/2018 11.1.2018 pokládka dlažby v suteréne materskej školy EDUR 27, s.r.o., Nededza
3/2018 12.1.2018 maľovaie obecného domu na ulici Potočná 129/2 EDUR 27, s.r.o., Nededza
4/2018 12.1.2018 antikorové police do kuchyne MŠ Antkor, oceľ - spracovanie s.r.o., Žilina