Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Faktúry 2019

 

Č. Fak.

Popis plnenia

Suma

v €

[s DPH]

Dátum doručenia

Dátum

úhrady

Identifikacia

faktúry/DF

Údaje firmy
20190430 systémová podpora Urbis 1.Q.2019 175,00 3.1.2019 3.1.2019 1/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
2019003 dodávka tovaru - potraviny 32,56 7.1.2019 11.1.2019 2/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110007 dodávka tovaru - potraviny 93,22 7.1.2019 11.1.2019 3/2019 Jánošík Ján, Varín
132201047778 záloha elektrickej energie - šatne 430,00 8.1.2019 13.2.2019 4/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132501014061 zálohea elektrickej energie - OU, KD 1.817,00 9.1.2019 13.2.2019 5/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858743 záloha elektrickej energie - verejné osvetlenie 1.333,00 9.1.2019 13.2.2019 6/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie VO priemyselná zóna 25,00 9.1.2019 13.2.2019 7/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
20190107 odmena v súlade so zmluvou o právnych službách - 1. polrok 2019 1.233,73 9.1.2019 16.1.2019 8/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 9.1.2019 13.2.2019 9/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
2019901 zálohová platba - realizácia dokumentárneho fimlu o obci 1.573,20 10.1.2019 11.1.2019 DFZ1/2019 Mgr. Milan Kosec PANORÁMA, Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 10.1.2019 13.2.2019 10/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 10.1.2019 13.2.2019 11/2019 Stredoslovenská energetika, a.s.., Žilina
135000895874 záloha elektrickej energie - dom smútku 117,00 10.1.2019 13.2.2019 12/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
134801004974 záloha elektrickej energie - obecný dom č. 129 1.336,00 10.1.2019 13.2.2019 13/2019 Stredoslovenská energetika, a.s, Žilina
190003 dodávka tovaru - potraviny 19,31 11.1.2019 11.1.2019 14/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
118248168 dodávka tovaru - potraviny 138,80 11.1.2019 22.1.2019 15/2019 Bidfood Slovakia s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
FV19/0019 odborné publikácie 345,90 11.1.2019 16.1.2019 16/2019 SOTAC, s.r.o., Košice
8677474858 záloha plyn 846,00 14.1.2019 23.1.2019 17/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8677475299 záloha plyn 8,00 14.1.2019 23.1.2019 18/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
19zf0141 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 15.1.2019 17.1.2019 DFZ3/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
19zf0145 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 15.1.2019 17.1.2019 DFZ2/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
5490498717 mobil GO Europe 40 42,00 15.1.2019 23.1.2019 19/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5490628947 tablet MI Start 8,99 15.1.2019 23.1.2019 20/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
190996 učebné pomôcky 39,87 17.1.2019 23.1.2019 21/2019 EDUCAPLAY, s.r.o., Žilina
201901529 dodávka tovaru - potraviny 7,56 18.1.2019 18.1.2019 22/2019 Organika s.r.o., Piešťany
19110013 dodávka tovaru - potraviny 65,47 18.1.2019 18.1.2019 23/2019 Jánošík Ján, Varín
2019000452 dodávka tovaru - potraviny 92,84 18.1.2019 22.1.2019 24/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
2019035 dodávka tovaru - potraviny 55,64 18.1.2019 18.1.2019 25/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
11900444 traktor Kubota, predná radlica, hydraulické ramená, rozmetadlo, predný vývod 34.879,20 21.1.2019 23.1.2019 26/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
2019064 dodávka tovaru - potraviny 55,74 22.1.2019 22.1.2019 27/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
190093 dodávka tovaru - potraviny 31,89 22.1.2019 7.2.2019 28/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110029 dodávka tovaru - potraviny 43,24 22.1.2019 22.1.2019 29/2019 Jánošík Ján, Varín
10190006 lopata na čelný nakladač na traktor 1.313,34 22.1.2019 25.1.2019 30/2019 Slnečná farma, s.r.o., Pliešovce
8225377036 mobil Happy XL  25,99 23.1.2019 25.1.2019 31/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190138 doména a webhosting www.nededza.sk 32,40 24.1.2019 17.1.2019 32/2019 wbx, s.r.o., Košice
190139 doména a webhosting www.nededza.eu 144,00 24.1.2019 17.1.2019 33/2019 wbx, s.r.o., Košice
2019005 práce montážnou plošinou (odstránenie snehu a cencúľov z budovy OU a MŠ) 124,80 25.1.2019 28.1.2019 34/2019 Jozef Švec, Terchová
5419006000 kuchynský robot Eta 139,90 28.1.2019 25.1.2019 DFZ5/2019 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
2019099 dodávka tovaru - potraviny 34,62 28.1.2019 7.2.2019 35/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110036 dodávka tovaru - potraviny 86,15 28.1.2019 7.2.2019 36/2019 Jánošík Ján, Varín
1901564 odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukovoobrazových záznamov za verejné prenosy prostredníctvom tecnických zariadení r. 2019 38,40 28.1.2019 4.2.2019 37/2019 SLOVGRAM, Bratislava
8225668411 mobil Happy M - MŠ 19,98 30.1.2019 4.2.2019 38/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
24511900543 kontrola prednej nápravy - autobus Mercedes 108,26 31.1.2019 31.1.2019 39/2019 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica
02/2019 čistenie potoka Kotrčiná od ľadu pri futbalovom ihrisku 120,00 31.1.2019 4.2.2019 40/2019 Miroslav Milo ml., Gbeľany
8667825016 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.2.2019 8.2.2019 41/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8667824586 záloha - plyn 846,00 1.2.2019 8.2.2019 42/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
520190557 odborný seminár 20,00 1.2.2019 6.2.2019 43/2019 Ballux, spol. s.r.o., Banská Štiavnica
2192200338 tlačivá - Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania 8,60 4.2.2019 28.1.2019 44/2019 ŠEVT a.s., Banská Bystrica
9000316351 vyjadrenie - miestna komunikácia Stav - verejné osvetlenie 120,00 4.2.2019 4.2.2019 45/2019 SPP - Distribúcia, a.s., Bratislava
3619018691 kuchynský robot ETA 139,90 4.2.2019 25.1.2019 46/2019 ELEKTROSPED, a.s., Bratislava
8226007571 telefónny účet, internet, mobil Samsung 84,26 5.2.2019 8.2.2019 47/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8226141780 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 5.2.2019 8.2.2019 48/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
19005 dodávka tovaru - potraviny 21,60 5.2.2019 7.2.2019 49/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
190193 dodávka tovaru - potraviny 61,06 5.2.2019 7.2.2019 50/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
190184 dodávka tovaru - potraviny 47,66 5.2.2019 7.2.2019 51/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
2019135 dodávka tovaru - potraviny 27,60 5.2.2019 7.2.2019 52/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110045 dodávka tovaru - potraviny 42,04 5.2.2019 7.2.2019 53/2019 Jánošík Ján, Varín
10190017 umávací prostriedok do umývačky riadu 85,20 6.2.2019 8.2.2019 54/2019 UNI_JAS gastrotechnika s.r.o., Žilina
2019143 dodávka tovaru - potraviny 19,04 7.2.2019 7.2.2019 55/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2191103525 poplatok SOZA - autorská odmena 20,40 8.2.2019 14.2.2019 56/2019 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Bratislava
190123 ročný aktualizačný poplatok do mapového portálu 300,00 11.2.2019 14.2.2019 57/2019 Mapa Slovakia Digital, s.r.o., Bratislava
190286 dodávka tovaru - potraviny 25,53 11.2.2019 11.2.2019 58/2019 Ľubolav Moravčík - Potravinka, Varín
2019167 dodávka tovaru - potraviny 45,36 11.2.2019 11.2.2019 59/2018 Jozefl Lulek, Kysucké Nové Mesto
1090024 dodávka tovaru - potraviny 17,48 11.2.2019 11.2.2019 60/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
19110054 dodávka tovaru - potraviny 57,45 11.2.2019 11.2.2019 61/2019 Jánošík Ján, Varín
50190014 dodávka tovaru - potraviny 337,83 11.2.2019 11.2.2019 62/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
119002115 dodávka tovaru - potraviny 38,62 14.2.2019 14.2.2019 63/2019 Bidfood Slovakia s..r.o., Nové Mesto nad Váhom
1090110 dodávka tovaru - potraviny 4,56 14.2.2019 14.2.2019 64/2019 FRUCTOP, s.r.o., Ostratice
201901911 dodávka tovaru - potraviny1.132,20 6,72 14.2.2019 14.2.2019 65/2019 Organika s.r.o., Piešťany
20190219 právna pomoc - náhrada škody Obec Nededza vs. Marta Škorvánková 1.132,20 14.2.2019 20.2.2019 66/2019 JUDr. Jozef Sotolář - advokát, Košice
5495065035 mobil Go Europe 40 42,00 15.2.2019 20.2.2019 67/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5495194096 tablet - MI Start 8,99 15.2.2019 20.2.2019 68/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
2019110165 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 1.283,93 15.2.2019 8.2.2019 69/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110166 vývoz zmesového komunálneho odpadu, stavebný odpad 106,13 15.2.2019 8.3.2019 70/2019 T+T, a.s., Žilina
11901151 príslušenstvo k traktoru Kubota - metla zametacia so zber. košom, fréza na sneh, bočná primetacia metla, snehové reťaze 12.640,50 15.2.2019 19.2.2019 71/2019 Marián Šupa, Veľké Kostoľany
19030429 kontrolné nastavenie geometrie AVIA A 31.1K 48,00 18.2.2019 19.2.2019 72/2019 AT a.s., Žilina
1580069351 nehlasové služby 1,00 18.2.2019 20.2.2019 73/2019 O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
2019198 dodávka tovaru - potraviny 31,11 18.2.2019 18.2.2019 74/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110069 dodávka tovaru - potraviny 36,99 18.2.2019 18.2.2019 75/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190071 tvarovostála hadica D25 stabil 399,60 20.2.2019 25.2.2019 76/2019 Rastislav Masný - POŽIARNA PREVENCA, Žilina
190379 dodávka tovaru - potraviny 37,54 21.2.2019 21.2.2019 77/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
8227416390 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.2.2019 25.2.2019 78/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190390 35 ks výtlačkov kniha, 1/2 strany o obci Nededza 297,00 25.2.2019 25.2.2019 DFZ6/2019 CBS spol, s.r.o., Kynceľová
2019-02-26 náhradné diely - predná náprava autobusu Mercedes Benz 2.511,15 26.2.2019 26.2.2019 79/2018 AUTO-AKCES, Ploskonka, Poľsko
072019 stavebné práce, vzduchotechnika - rekonštrukcia kaštieľa 23.838,04 26.2.2019 1.3.2019 80/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o, Žilina
01-02/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 28.2.2019 8.3.2019 81/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž PZ 15,00 1.3.2019 13.3.2019 82/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie verejné osvetlenie PZ 25,00 1.3.2019 13.3.2019 83/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 1.3.2019 13.3.2019 84/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 1.3.2019 13.3.2019 85/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8667851183 záloha plyn - dom smútku 8,00 1.3.2019 13.3.2019 86/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8667850746 záloha plyn 846,00 1.3.2019 13.3.2019 87/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
0144040792 vyčistenie lapača tukov v kuchyni KD 318,96 4.3.2019 8.3.2019 89/2019 FCC Slovensko, s.r.o., Žilina
190485 dodávka tovaru - potraviny 5,59 4.3.2019 4.3.2019 90/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
190475 dodávka tovaru - potraviny 80,61 4.3.2019 4.3.2019 91/2018 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
19110090 dodávka tovaru - potraviny 18,57 4.3.2019 4.3.2019 92/2018 Jánošík Ján, Varín
Z201900156 koberec, 400x500 cm 438,55 4.3.2019 5.3.2019 DFZ7/2019 DIVIO HOME s.r.o., Ostrava, ČR
2019/0023 revízia tlakocývh nádob: obecný dom, kotolňa OU, kuchyňa OU 185,28 6.3.2019 14.3.2019 93/2019 Ing. Peter Turčan - Rekon, Žilina
8228192808 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 6.3.2019 14.3.2019 94/2019 Slovak Telekom, a.s, Bratislava
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 84,35 6.3.2019 14.3.2019 95/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2019101 realizácia dokumentárneho filmu o obci, vyúčtovanie zálohovej platby 1.573,20 6.3.2019 11.1.2019 96/2019 PANORÁMA - Mgr. Milan Kosec, Žilina
24511901384 výmena predjen nápravy na autobuse Mercedes Benz 1.334,38 8.3.2019 12.3.2019 97/2019 Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o., Banská Bystrica
2013-009 znalecký posudok objektívneho nájmu na pozemky v priemyselnej zóne 320,00 11.3.2019 14.3.2019 98/2019 Ing. Michal Derktis, Žilina
1921600058 60 ks stoličiek, 15 ks jedálenský stôl 5.077,98 12.3.2019 12.3.2019 99/2019 TEMPO KONDELA, s.r.r., Žilina
50190076 dodávka tovaru - potraviny 183,67 12.3.2019 12.3.2019 100/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
19110096 dodávka tovaru - potraviny 83,23 12.3.2019 12.3.2019 101/2019 Jánošík Ján, Varín
FVZ190301 mobilné nafukovacie plátno vrátane projektora, ozvučenia, technika, filmu - záloha, kultúrne leto 768,00 12.3.2019 13.3.2019 DFZ8/2019 Kreativ gang s.r.o., Žilina
190579 dodávka tovaru - potraviny 6,99 12.3.2019 22.3.2019 102/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
2019283 dodávka tovaru - potraviny 44,23 12.3.2019 12.3.2019 103/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
20190001 stavebné práce na obecnom úrade 7.715,76 13.3.2019 13.3.2019 104/2019 ELDUR 27, s.r.o., Nededza
19070 dodávka tovaru - potraviny 10,80 14.3.2019 14.3.2019 105/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
119021592 dodávka tovaru - potraviny 31,74 14.3.2019 14.3.2019 106/2019 Bidfood Slovakia s.r..o., Nové Mesto nad Váhom
5499633621 mobil GO Europe 40 42,00 15.3.2019 21.3.2019 107/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5499763116 tablet MI Start 8,99 15.3.2019 21.3.2019 108/2019 Ornge Slovensko, a.s., Bratislava
3111900076 hnojivo Travcerit 1500 kg 863,46 15.3.2019 21.3.2019 109/2019 LEGUSEM pt, a.s., Piešťany
2019110486 vývoz zmesového komunálneho odpadu 912,84 18.3.2019 9.4.2019 110/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110487 vývoz zmesového komunálneho odpadu - poplatky 72,41 18.3.2019 9.4.2019 111/2019 T+T, a.s., Žilina
422019 výukové tabule - didaktická pomôcka do MŠ 150,00 18.3.2019 21.3.2019 112/2019 Petr Kotulič, Kopŕivnice, ČR
21912976 učebné pomôcky a didaktický materiál 213,85 19.3.2019 21.3.2019 114/2019 NOMILAND, s.r.o., Košice
2019000857 koberec 438,55 19.3.2019 5.3.2019 115/2019 DIVIO HOME s.e.o., Ostrava, ČR
2019318 dodávka tovaru - potraviny 51,83 20.3.2019 20.3.2019 116/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
2019001848 dodávka tovaru - potraviny 194,94 20.3.2019 20.3.2019 117/2019 Bohuš Šesták s.r.o., Galanta
190100007 komentár k jestvujúcej aerovizálnej prehladke obce  490,00 20.3.2019 25.3.2019 118/2019 Michal Rostas - SOUNDVISION, Nová Dubnica
1920195 chladič suchý, príslušenstvo 1.014,91 21.3.2019 21.3.2019 119/2019 VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
8229471822 mobil Happy XL - OÚ 25,99 22.3.2019 25.3.2019 120/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
290100024 oprava rozhlasovej ústredne, 100 V zosilovača 89,13 22.3.2019 25.3.2019 121/2019 JD ROZHLASY s.r.o., Vigantice
19VF00369 obecná vlajka, tunel 5 ks 147,00 26.3.2019 26.3.2019 123/2019 Obchod - SVK, s.r.o., Stropkov
2019347 dodávka tovaru  - potraviny 31,13 26.3.2019 26.3.2019 124/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110122 dodávka tovaru - potraviny 59,20 26.3.2019 26.3.32019 125/2019 Jánošík Ján, Varín
19zf0523 webhosting www.dhz.nededza.eu 51,60 25.3.2019 28.3.2019 DFZ9/2019 wbx, s.r.o., Košice - Juh
19077 dodávka tovaru - potraviny 21,60 28.3.2019 28.3.2019 126/2019 Miroslav Dudoň - DUKÁT, Veľké Rovné
8229768720 mobil Happy M - MŠ 19,98 28.3.2019 3.4.2019 128/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
201900029 revízia plynových zariadení a rozvodov plynu 465,60 28.3.2019 28.3.2019 129/2019 GATO.SK s.r.o., Žilina
20191515 systémová podpora Urbis 2.Q.2019 175,00 1.4.2019 3.4.2019 131/2019 MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
8658201035 záloha plynu - Dom smútku 8,00 1.4.2019 9.4.2019 132/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8658200589 záloha plyn 846,00 1.4.2019 9.4.2019 133/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
190554 aktualizácia programov za rok 2019 - pohrebisko 114,00 1.4.2019 3.4.2019 134/2019 TOPSET Solutions s.r.o., Stupava
131101017243 záloha elektirckej energie MŠ 148,00 1.4.2019 9.4.2019 135/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie verejné osvetlenie PZ 25148,00 1.4.2019 9.4.2019 136/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie retenčná nádrž PZ 15,00 1.4.2019 9.4.2019 137/2019 Stredoslovenská energetika, s.s., Žilian
135100706374 záloha elektrickej energie - kaštieľ 74,00 1.4.2019 9.4.2019 138/2019 Stredoslvoenská energetika, a.s., Žilina
191110140 dodávka tovaru - potraviny 34,34 1.4.2019 3.4.2019 139/2019 Jánošík Ján, Varín
190764 dodávka tovaru - potraviny 21,43 1.4.2019 3.4.2019 140/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
190754 dodávka tovaru - potraviny 40,81 1.4.2019 3.4.2019 141/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
19036 sieťky proti hmyzu do MŠ 48,00 2.4.2019 3.4.2019 142/2019 SATIA-okná, s.r.o., Krasňany
2019384 dodávka tovaru - potraviny 43,22 3.4.2019 3.4.2019 143/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
10190622 plavecký výcvik žiakov ZŠ Gbeľany  - 10 detí z Nededze 350,00 4.4.2019 4.4.2019 144/2019 NEREUS, spol. s r.o., Žilina
190658 webhosting www. dhz.nededza.eu 51,60 5.4.2019 28.3.2019 145/2019 wbx, s.r.o., Košice
1010612102 tel. účet, internet, mobil Samsung 84,78 8.4.2019 15.4.2019 146/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
2395560002 mobil Happy XL - ŠJ 22,98 8.4.2019 15.4.2019 147/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
190400 vzdialená servisná podpora k programu 132,00 8.4.2019 15.4.2019 148/2019 Verejná informačná služba, spol. s.r.o., Liptovský Mikuláš
04/145/019 kontrola hasiacich prístrojov, nástenný hydrant, výmena práškového hasiaceho prístroja 300,00 11.4.2019 11.4.2019 149/2019 Milan Prajdák, Dobrá Niva
190854 dodávka tovaru - potraviny 33,77 11.4.2019 11.4.2019 150/2019 Ľuboslav Moravčík POTRAVINKA, Varín
191101154 dodávka tovaru - potraviny 53,40 11.4.2019 11.4.2019 151/2019 Jánošík Ján, Varín
2019415 dodávka tovaru - potraviny 36,89 11.4.2019 11.4.2019 152/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50190139 dodávka tovaru - potraviny 427,27 11.4.2019 11.4.2019 153/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
5919007028 verejná správa SR - ročný prístup 117,00 9.4.2019 15.4.2019 DFZ10/2019 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina
0102019 grafické spracovanie a tlač novín Nededžan č. 1/2019 675,70 11.4.2019 15.4.2019 154/2019 Peter Ďugel - DRaM, Nededza
5504206222 mobil Go Europe 40 42,00 15.4.2019 23.4.2019 155/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5504336013 tablet MI Start 8,99 15.4.2019 23.4.2019 156/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
19100036 žalúzie Deň a noc, parapety 1.980,46 15.4.2019 23.4.2019 157/2019 JUSY, s.r.o., Varín
2019/001 vypracovanie projektovej dokumentácie miestnej komunikácie v lokalite Stav 1.280,00 15.4.2019 23.4.2019 158/2019 IPMS, s.r.o., Žilina
19110167 dodávka tovaru - potraviny 33,17 16.4.2019 18.4.2019 159/2019 Jánošík Ján, Varín
2019449 dodávka tovaru - potraviny 47,77 16.4.2019 16.4.2019 160/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
030312019 dodávka tovaru - potraviny 60,91 16.4.2019 16.4.2019 161/2019 V.E.N.U.S. Čadca, spol. s r.o, Čadca
1520125782 nehlasové služby, obnova internetu 19,00 16.4.2019 23.4.2019 162/2019 O2Slovakia, s.r.o., Bratislava
2019110787 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný odpad 1.827,24 17.4.2019 19.5.2019 163/2019 T+T, a.s., Žilina
2019110788 vývoz zmesového komunálneho odpadu, objemový, stavebný odpad 180,36 17.4.2019 9.5.2019 164/2019 T+T, a.s., Žilina
201902652 dodávka tovaru - potraviny 7,56 18.4.2019 18.4.2019 165/2019 Organika, s.r.o., Piešťany
PO11311910151 dodávka tovaru - potraviny 96,31 18.4.2019 3.5.2019 166/2019 AG FOODS SK s.r.o., Pezinok
5021905795 verejná správa SR - ročný prístup 117,00 23.4.2019 15.4.2019 167/2019 Poradca podnikateľa, spol s.r.o., Žilina
8231544751 mobil Happy XL - OU 25,99 23.4.2019 25.4.2019 168/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
432019 výukové tabule do MŠ - 3 ks 150,00 24.4.2019 25.4.2019 169/2019 Petr Lotulič, Kopřivnice, ČR
19110173 dodávka tovaru - potraviny 85,22 24.4.2019 3.5.2019 170/2019 Jánošík Ján, Varín
2019474 dodávka tovaru - potraviny 51,40 24.4.2019 3.5.2019 171/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
190943 dodávka tovaru - potraviny 32,65 24.4.2019 3.5.2019 172/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
201900052 oprava spojky traktora New Holland 2.083,39 29.4.2019 30.4.2019 174/2019 HONT-TECH, s.r.o., Krupina
8231844415 mobil Happy M - MŠ 19,98 29.4.2019 2.5.2019 175/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
119053083 dodávka tovaru - potraviny 127,85 30.4.2019 3.5.2019 176/2019 Bidfood Slovakia s.r.o.,Nové Mesto nad Váhom
19110180 dodávka tovaru - potraviny 43,02 30.4.2019 3.5.2019 177/2019 Jánošík Ján, Varín
2019507 dodávka tovaru - potraviny 26,13 30.4.2019 3.5.2019 178/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
131101017243 záloha elektrickej energie - MŠ 148,00 2.5.2019 13.5.2019 179/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
132101049527 záloha elektrickej energie - priem. zóna VO 25,00 2.5.2019 13.5.2019 180/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
133100858744 záloha elektrickej energie - retenčná nádrž priemyselná zóna 15,00 2.5.2019 13.5.2019 181/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
135100706374 záloha elektrickej energie kaštieľ 74,00 2.5.2019 13.5.2019 182/2019 Stredoslovenská energetika, a.s., Žilina
8658225991 záloha plyn - dom smútku 8,00 2.5.2019 13.5.2019 183/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
8658225556 záloha plyn 846,00 2.5.2019 13.5.2019 184/2019 Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava
191034 dodávka tovaru - potraviny 57,53 3.5.2019 3.5.2019 185/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
191045 dodávka tovaru - potraviny 30,20 3.5.2019 3.5.2019 186/2019 Ľuboslav Moravčík Potravinka, Varín
1920351 oprava čapovacieho zariadenia 33,27 3.5.2019 3.5.2019 187/2019 VARIA PLUS Slovakia, spol. s.r.o., Žilina
2019215480 nákupné tašky - Deň matiek - MŠ 26,06 3.5.2019 6.5.2019 188/2019 Reklamné Predmety, s.r.o., Strečno
FV19004017 vypracovanie žiadosti na rozšírenie kamerového systému 180,00 3.5.2019 9.5.2019 189/2019 VJ control, s.r.o., Varín
09/2019 10 ks mantinelov na multifunkčné ihrisko 793,56 6.5.2019 9.5.2019 190/2019 VAAT, spol. s.r.o., Žilinská Lehotta
329107598 kuchta do ŠJ 70,50 6.5.2019 30.4.2019 191/2019 TESCOMA s.r.o., Púchov
2019530 dodávka tovaru - potraviny 30,94 7.5.2019 7.5.2019 192/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
19110192 dodávka tovaru - potraviny 61,99 7.5.2019 7.5.2019 193/2019 Jánošík Ján, Varín
8232334089 mobil Happy XL - Šj 22,98 7.5.2019 16.5.2019 194/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
8232190241 telefónny účet, internet, mobil Samsung 84,56 7.5.2019 16.5.2019 195/2019 Slovak Telekom, a.s., Bratislava
102019 stavebné práce, elektroinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie - rekonštrukcia kaštieľa  14.654,21 7.5.2019 9.5.2019 196/2019 DEOS ŽILINA, s.r.o., Žilina
01-05/2019 výkon stavebného dozoru - kaštieľ 70,00 7.5.2019 16.5.2019 197/2019 Ing. Ľudovít Baška, Martin
4056/2019 metodická pomôcka - interaktívna rozprávka Červená čiapočka do MŠ 209,00 9.5.2019 13.5.2019 198/2019 Škokolka, s.r.o., Praha 8 - Líbeň, ČR
2019554 dodávka tovaru - potraviny 33,54 10.5.2019 10.5.2019 199/2019 Jozef Lulek, Kysucké Nové Mesto
50190205 dodávka tovaru - potraviny 187,88 10.5.2019 14.5.2019 200/2019 COOP Jednota Žilina, spotrebné družstvo, Žilina
5508930693 tablet - MI Start 8,99 13.5.2019 16.5.2019 202/2019 Orange Slovensko, a.s., Bratislava
5508802439 mobil GO Europe 40 42,00 13.5.2019 16.5.2019 203/2019 Orange Slovensko, a.s, Bratislava