Kontakt:

Obecný úrad
Hlavná 1/1
013 02 Nededza
T: 041/5980021
T: 041/5980519
MT: 0901 704 251

IČO: 00321516
Prima banka Slovensko, a.s.
Č. ú. 5604740002/5600

http://www.nededza.eu

E-mailové adresy:
Starosta obce PhDr. Peter Vajda: starosta@nededza.eu

Sekretariát a podateľňa: sekretariat@nededza.eu
(
Alica Hodásová)

Alica Hodásová: alica.hodasova@nededza.eu

Jozefína Slotová: jozefina.slotova@nededza.eu

Katarína Ďugelová: katarina.dugelova@nededza.eu

Silvia Ďungelová, hlavný kontrolór: kontrolor@nededza.eu

Materská škola: materska.skola@nededza.eu

Školská kuchyňa (jedáleň): materska.skola.kuchyna@nededza.eu

Tel. do materskej školy: 0903 899 443
Tel. do školskej jedálne: 0911 030 664

Marián Ďugel, Pavol Staňo  Tel.: 0911 826 876

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Novinky | Pozvánka na tradičný fašiangový sprievod masiek

07.02.2018

                                              
   
Obecný športový klub Nededza

všetkých srdečne pozýva na

Tradičný fašiangový sprievod masiek,

ktorý bude dňa 10. februára 2018 (t.j. v sobotu)

prechádzať po jednotlivých uliciach v obci v čase od 11:00 hod. 

Zároveň ste pozvaní na fašiangovú zábavu,

na ktorej si môžete zatancovať  v čase od 20:00 hod. spolu s DJ OSKAR-om.


Informácie o zásobovaní pitnou vodou dňa 22.02.2019
Informácie o zásobovaní pitnou vodou dňa 22.02.2019
Informácie o zásobovaní pitnou vodou dňa 21.02.2019
Informácie o zásobovaní pitnou vodou dňa 21.02.2019
Informácie SEVAKU k aktuálnemu stavu dodávky vody
Informácie SEVAKU k aktuálnemu stavu dodávky vody
ZŠ Gbeľany- oznam o riaditeľskom voľne
ZŠ Gbeľany- oznam o riaditeľskom voľne
Dôležité upozornenie ohľadom pitnej vody
Dôležité upozornenie ohľadom pitnej vody
Prerušenie prevádzky materskej školy - OZNAM
Prerušenie prevádzky materskej školy - OZNAM
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v našej obci
Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v našej obci
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
Divadlo zo Strečna Vás srdečne pozýva na predstavenie
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
OZNAM O TERMÍNE A PODMIENKACH PRIJÍMANIA DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
Oznam o prerušení distribúcie elektriny
AGRA – VÁH, s.r.o. - vyplácanie nájomného za pôdu
AGRA – VÁH, s.r.o. - vyplácanie nájomného za pôdu
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
Voľby prezidenta Slovenskej republiky - zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
SEVAK - oznam o skontrolovaní priestoru pre vodomery
SEVAK - oznam o skontrolovaní priestoru pre vodomery
Pozvánka na prípravné stretnutia dorastu a mužov
Pozvánka na prípravné stretnutia dorastu a mužov
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka
Princípy rezu ovocných drevín - Pozvánka

Fotogaléria: